Potrebujete poradiť?

Zavolajte nám na číslo +420 325 610 123 a požiadajte špecialistu v tejto oblasti.

Meracie prístroje

V tejto kategórii nájdete rôzne prístroje na meranie najmä elektrických, ale aj niektorých základných neelektrických veličín (teplota, elektrochemická analýza). Patria sem najmä osciloskopy, multimetre, LCR metre, merače odporu a výkonu (wattmetre), analyzátory kvality siete, presné meracie jednotky (SMU) a mnohé ďalšie. Našimi najväčšími dodávateľmi v tejto oblasti sú spoločnosti Tektronix a Hioki.

Meracie prístroje
  • 293 položiek