Potrebujete poradiť?

Zavolajte nám na číslo +420 325 610 123 a požiadajte špecialistu v tejto oblasti.

Meracie zdroje (SMU)

SMU sú DC meracie zdroje pracujúce v štyroch kvadrantoch, t. j. ako zdroj aj záťaž (Source Measure Unit). Prvýkrát ich uviedla na trh spoločnosť Keithley. Kombinácia presného zdroja napätia alebo prúdu alebo presnej simulácie výkonu a paralelného merania na úrovni 6 ½ miestneho multimetra ponúka jedinečnú všestrannosť. Nedávno pribudli modely s pulzným režimom na testovanie súčiastok, pri ktorých sa dlhodobou prevádzkou menia parametre meraného predmetu.

  • 4 položky