Zdroje značky Preen pri testovaní klimatizačných jenotiek

Meniace sa podnebie s neustále sa zvyšujúcimi extrémnymi teplotami a vysoký stupeň urbanizácie spôsobili, že dopyt po klimatizačných jednotkách sa najmä v posledných rokoch zvýšil aj v regiónoch, v ktorých v predchádzajúcich desaťročiach takáta potreba prakticky neexistovala. Vzhľadom na tento vývoj sa preto kľúčovým faktorom vo fáze návrhu nielen domácich klimatizačných zariadení stal spôsob, ako znížiť spotrebu energie systémov HVAC (Heating - Ventilation - Air Conditioning). Dôležitým nástrojom na overenie HVAC z hľadiska účinnosti chladenia a vykurovania klimatizačných jednotiek v rôznych podmienkach okolia je okrem iného psychrometrický kalorimeter alebo zariadenie na meranie entalpie vzduchu.

Za klimatizačné zariadenia sa vo všeobecnosti považujú také zariadenia, ktoré sa používajú na vytvorenie a udržiavanie konštantných podmienok teploty, relatívnej vlhkosti a pohybu a čistoty vzduchu v interiéri. Meranie v kalorimetrickej komore a meranie entalpie (v druhom prípade môže byť testované klimatizačné zariadenie inštalované bežným spôsobom v chladenej/vyhrievanej miestnosti) sú dve hlavné metódy testovania klimatizačných zariadení. V závislosti od jeho typu sa potom používajú rôzne normy pre nastavenia testov, napríklad ISO 5151, ISO 13253, ISO 15042, GB/T 7725, GB 21455, ARI-310/380, JIS B 8515 a JIS C 9612.

Měření v kalorimetrické komoře
Obr. 1: Merania v kalorimetrickej komore
Měření entalpie (metoda psychrometrického kalorimetru)
Obr. 2: Meranie entalpie (metóda psychrometrického kalorimetra)

Pre obe tieto metódy merania je potrebný stabilný zdroj striedavého prúdu so zaručeným "čistým" sínusovým priebehom s dostatočným výkonom. Napájacie zdroje spoločnosti Preen ponúkajú práve takýto stabilný a čistý výstup pre testovanie klimatizačných systémov a súčasne zabezpečujú testovanie zhody podľa normy ISO 5151. Zároveň ide o cenovo výhodné riešenie, pri ktorom zákazník zbytočne neplatí za funkcie, ktoré v tomto prípade nie sú potrebné (napr. ľubovoľné tvarovanie priebehu výstupného signálu atď.).

Séria AFV+ napríklad poskytuje stabilný a čistý výstupný signál sínusového priebehu s THD ≤ 0,5 %, čo napomáha eliminovať rušenie siete a v konečnom dôsledku zvyšuje presnosť výsledkov skúšok. V niektorých prípadoch môže kvalita napájania testovaného zariadenia dokonca pomôcť potlačiť rušivé vplyvy DUT na pripojený miestny elektrický systém a okolité zariadenia.

Porovnání napájení přímo ze sítě a z AC zdroje Preen
Obr. 3: Porovnanie sieťového a striedavého napájania Preen

Podľa normy ISO 5151 sa klimatizačný systém musí počas skúšky maximálneho prevádzkového chladenia/ohrievania testovať pri úrovniach 90 % a 110 % menovitého výkonu. Ak má klimatizačný systém viac ako jedno vstupné napätie, musí sa skúšať pri 90 % a 110 % definovaného menovitého napätia. Ak má DUT rôzne vstupné menovité frekvencie, musia sa samozrejme testovať aj tieto varianty.

Značka Preen však ponúka viac - programovateľné napájacie zdroje sérií AFV+, AFV, AFC a AFV-P sú riešením pre mnohé ďalšie aplikácie. Tieto napájacie zdroje poskytujú nastaviteľný rozsah výstupného napätia 0-310 VAC a rozsah výstupnej frekvencie rozšíriteľný až do 2000 Hz. S rozsahom výkonu od 600 VA do 2000 kVA sú tak prirodzene vhodné nielen pre testovanie klimatizačných jednotiek, ale všade tam, kde sa vyžaduje stabilné napájanie striedavým prúdom s presne definovaným priebehom. A to všetko za veľmi rozumnú cenu.