Služby

Testovanie v našom EMC laboratóriu

V našej kancelárii v Poděbradoch máme vlastné EMC laboratórium, ktoré si môžete prenajať a nerušene tu ladiť svoje výrobky, alebo môžete priamo vybaviť vydanie certifikátu o zhode výrobku s danými normami. V prípade potreby vám vieme pomôcť s testovaním a vystavením certifikátu v mene našej spoločnosti. Ak potrebujete niekde odladiť svoje zariadenie predtým, ako pôjdete do akreditovaného skúšobného laboratória, alebo ak potrebujete len neakreditované laboratórium na testovanie vášho zariadenia, sme tu pre vás.

Aké normy pokrývame:

  • EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj - skúška odolnosti
  • EN 61000-4-4 - Rýchle elektrické prechodné javy/skupiny impulzov - skúška odolnosti
  • EN 61000-4-5 - Rázové impulzy - skúška odolnosti
  • EN 61000-4-11 - Krátke poklesy napätia, krátke prerušenia a pomalé zmeny napätia - skúška odolnosti
  • EN 61000-4-6 - Odolnosť voči rušeniu vedenia vyvolanému vysokofrekvenčnými poľami
  • Testovanie emisií šírených vedením

EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj - skúška odolnosti

Na testovanie podľa tejto normy máme k dispozícii prístroj dito od spoločnosti AMETEK CTS. Prístroj je schopný kontaktného výboja 10 kV a vzduchového výboja 16 kV.

dito

EN 61000-4-4 - Rýchle elektrické prechodné javy/skupiny impulzov - skúška odolnosti
EN 61000-4-5 - Rázový impulz - skúška odolnosti
EN 61000-4-11 - Krátke poklesy napätia, krátke prerušenia a pomalé zmeny napätia - skúška odolnosti

Na testovanie podľa týchto noriem máme k dispozícii kompaktný prístroj NX5 od spoločnosti AMETEK CTS.

nx5-01nx5-02

EN 61000-4-6 - Odolnosť voči rušeniu vedenia vyvolanému rádiofrekvenčnými poľami

Na testovanie podľa tejto normy máme k dispozícii prístroj NSG 4070C-80 od spoločnosti AMETEK CTS. Tento prístroj kombinuje generátor, zosilňovač a merače výkonu, a preto je schopný testovať bez zložitého prepojovania jednotlivých prístrojov.

nsg4070c1-80

Testovanie emisií šírených vedením

Na testovanie emisií z vedenia máme k dispozícii prístroj ER8000 od spoločnosti Narda Safety Test Solutions. Prístroj dokáže testovať až do frekvencie 3 GHz, ale chýba nám na to EMC komora. Preto ponúkame testovanie líniových emisií v rozsahu od 9 kHz do 30 MHz.

er8000

Cena za prenájom nášho laboratória EMC je 10 000 Kč/8 hodín bez DPH. Laboratórium si môžete prenajať na 4 hodiny. Kontaktujte nás pre prenájom alebo pre vypracovanie ponuky na testovanie naším odborníkom.

Poradenstvo

Potrebujete pomôcť s výberom správneho zariadenia? Naši odborníci sú tu pre vás každý pracovný deň od 8:00 do 16:00. Stačí zavolať na číslo +420 325 610 123 alebo napísať e-mail na teste@teste.cz.

Servis a kalibrácia

Naša spoločnosť poskytuje záručný a pozáručný servis a kalibráciu dodaných meracích prístrojov v spolupráci s autorizovanými servisnými strediskami jednotlivých výrobcov.

Pre prístroje TEKTRONIX a KEITHLEY ponúkame možnosť zakúpenia predĺženia záruky alebo kalibrácie v nasledujúcich vybraných rokoch už pri kúpe prístroja.

Sme výhradným partnerom spoločnosti Kiwa Dare B.V. pre Českú republiku a Slovensko, a preto sme schopní ponúknuť kalibráciu a servis prístrojov EMC bez ohľadu na výrobcu.

Kiwa Dare

Prenájom demonštračného zariadenia

Aby ste sa mohli zoznámiť s konkrétnym nástrojom a zistiť, či bude spĺňať vaše požiadavky, ponúkame možnosť zapožičania rôznych demo nástrojov. Kontaktujte nás a overte si dostupnosť konkrétneho demo nástroja a podmienky prenájmu.