Nové napájacie zdroje Sequoia a Tahoe

Koncom minulého roka kalifornská spoločnosť AMETEK Programmable Power predstavila dlho očakávaných nástupcov svojich výkonných radov MX a RS, špičkový rad Sequoia, doplnený úspornejším variantom Tahoe - oba pod zavedenou značkou California Instruments. Názvy oboch sérií majú evokovať nielen krajinu pôvodu, ale v prenesenom význame aj to najlepšie, čo štvrtá najsilnejšia ekonomika sveta ponúka. Sami môžete posúdiť, či tieto nové napájacie zdroje skutočne znesú porovnanie s prírodnými pokladmi Kalifornie.

Sekvoja

Sequoia sa dá považovať za Rolls-Royce spoločnosti AMETEK Programmable Power. Je to kombinácia zdroja striedavého/jednosmerného prúdu s výkonom až 1 MVA a voliteľnej programovateľnej elektronickej záťaže RLC. Regeneračná prevádzka na zníženie nákladov na testovanie a elimináciu rozptýleného tepla. Generátor ľubovoľného priebehu výstupného napätia prostredníctvom freewarových virtuálnych panelov aj priamo z predného panela napájacieho zdroja. Voliteľné HW rozšírenia na predbežné testovanie podľa noriem IEC 61000-4-11 a -13 alebo moduly na testovanie podľa noriem Airbus/Boeing. 500μs rozlíšenie pre prechodné javy. To sú len niektoré zo základných funkcií tejto série. Modely od 15 do 90 kVA/kW (v jednom šasi) sú k dispozícii v základnej konfigurácii s dvoma napäťovými rozsahmi (nízke 0-166 V L-N / vysoké 0-333 V L-N) alebo s voliteľným výstupným transformátorom do 0-442 V (L-N), t. j. Samozrejmosťou je nezávislé podrobné programovanie priebehu každej fázy zvlášť, nastavenie jednosmerného posunu alebo voliteľný vstup pre externý analógový signál, čo z napájacieho zdroja robí veľmi výkonný zosilňovač. Viac informácií o tejto sérii nájdete tu.

Tahoe

ModelTahoe je úspornejším variantom radu Sequoia, ale je postavený na rovnakej technológii založenej na SiC. Tu môže zákazník ušetriť na tom, že tieto napájacie zdroje umožňujú len základnú jednosmernú prevádzku (t. j. napájanie) a nie obojsmernú prevádzku. S tým súvisí aj absencia voliteľného rozšírenia o funkciu programovateľnej elektronickej záťaže. Viac informácií o tomto sortimente nájdete tu.