Predcertifikačné testovanie EMC

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) a s ňou súvisiace elektromagnetické rušenie (EMI) je jedným z tých nevyhnutných problémov, ktoré sa musia prekonať pred uvedením akéhokoľvek výrobku súvisiaceho s elektrickou energiou na trh. Bohužiaľ, oblasť EMC stále patrí medzi rozvíjajúce sa oblasti a len málo univerzít a vysokých škôl jej venuje náležitú pozornosť. To má za následok, že získať človeka, ktorý by bol schopný odladiť akékoľvek zariadenie tak, aby spĺňalo požiadavky EMC/EMI, je veľmi ťažké. Zhoda s EMC alebo EMI sa často necháva na koniec projektu, čo vedie k oneskoreniu a niekoľkonásobným nákladom.

Testovanie EMC/EMI v predprojektovej fáze je dôležité a spoločnosti si to čoraz viac uvedomujú.

Nie vždy je potrebné investovať do vybavenia certifikovaného testovacieho zariadenia, predcertifikačné testovanie sa dá zvládnuť pomocou zariadení, ktoré môžete použiť iným spôsobom.

Na tienenie stačí tieniace stany Shieldex®, ktoré teraz ponúkame zákazníkom v Českej republike a na Slovensku.

O tom, ako si vybrať iné vybavenie, sa dočítate v dvoch článkoch od spoločnosti Tektronix, ktoré sú zamerané na predcertifikačné testovanie EMI/EMC.

Predcertifikačné testovanie v automobilovom priemysle a všeobecne.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa testovania EMC, sme tu pre vás.