EchemLab XM Potentiostat/Galvanostat

  • EchemLab XM je potenciostat a analyzátor frekvenčnej odozvy (FRA) zameraný predovšetkým na presnú analýzu korózie, povlakov a fyzikálnu elektrochémiu, s ďalším príslušenstvom vhodným pre energetické aplikácie (batérie, palivové články, superkondenzátory).
  • patrí do rodiny kompaktných zariadení Apps-XM (Application specific eXtreme Measurement), ktoré sú založené na technológiách pokročilej platformy Modulab XM
  • EchemLab XM ponúka zabudovaný 100 V zosilňovač vhodný na mnohé aplikácie pri analýze vysokoodporových roztokov, napr. v organickej elektrochémii
  • prístroj je možné doplniť zosilňovačom na testovanie vysokovýkonných batériových článkov do 100 V/100 A a na rozšírenie rozsahu merania impedancie na nízke hodnoty až do 1 μΩ
  • záruka: 2 roky
  Solartron Analytical
  Ďalšie parametre
  Cena na vyžiadanie
  Kat. č: EchemLabXM.w
  dostupnosť na vyžiadanie

  Výberu nezodpovedá žiadna položka.

  Parametre a špecifikácia

  Rozsah napätia (zhoda / polarizácia) Pstat ±8 V / HV ±100 V
  Rozlíšenie napätia (RE) Pstat 1 μV / HV 1,25 μV
  Rozsah prúdu Pstat ±300 mA / HV ±100 mA
  Rozlíšenie prúdu (WE) 1,5 pA
  Frekvencia vzorkovania Pstat 1 MS/s
  FRA 40 MS/s
  Maximálna frekvencia generovania vzoriek 64 MS/s
  Rozsah frekvenčnej analýzy (FRA) 10 μHz až 1 MHz
  • analýza v časovej a frekvenčnej oblasti, techniky striedavého prúdu zahŕňajú harmonickú analýzu a zrýchlený viacsínusový test
  • dvoj-, troj- alebo štvorvodičové pripojenie
  • štyri pomocné vstupy diferenčného napätia na analýzu jednosmerného prúdu a EIS klastrov článkov
  • PC softvér XM-studio s pripravenými šablónami a pohodlným ovládaním od spustenia testu cez analýzu údajov až po generovanie správy
  • použitie pre rôzne aplikácie, ako napr:
   - rast korózneho povlaku Al/Mg
   - environmentálne a organické aplikácie (elektroremediácia s poréznymi elektródami, organická elektrosyntéza s nízkou vodivosťou, čistota bionafty)
   - pokovovanie
   - elektrochemický reaktor
  • k dispozícii je ďalšie príslušenstvo (Power Booster, korózny článok, plochý článok, rotátor)

  Súbory na stiahnutie a odkazy

  Potrebujete poradiť?

  Zavolajte nám na číslo +420 325 610 123 a požiadajte špecialistu v tejto oblasti.