Materials Lab XM Materials Test System

  • systém na testovanie materiálov
  • patrí do rodiny kompaktných zariadení Apps-XM (Application specific eXtreme Measurement) založených na technológiách pokročilej platformy Modulab XM
  • presné DC merania (I-V, impulzy) a elektrochemická impedančná spektroskopia EIS (C-V, impedancia, Mott-Schottkyho analýza) s okamžitým prepínaním medzi technikami bez nutnosti zmeny zapojenia
  • záruka: 2 roky
  Solartron Analytical
  Ďalšie parametre
  Cena na vyžiadanie
  Kat. č: MaterialsLabXM.w
  dostupnosť na vyžiadanie

  Výberu nezodpovedá žiadna položka.

  Parametre a špecifikácia

  Rozsah napätia ±8 V
  Rozsah prúdu ±300 mA
  Rozlíšenie merania napätia 1 μV
  Rozlíšenie merania prúdu 1,5 pA
  Frekvencia vzorkovania 1 MS/s
  Maximálna frekvencia generovania vzoriek 64 MS/s
  Rozlíšenie napätia generátora 400 μV (≥ 3 V)
  150 μV (< 3 V)
  Frekvencia vzorkovania FRA 40 MS/s
  Rozsah frekvenčnej analýzy 10 μHz až 1 MHz
  • režimy merania dvoch alebo štyroch vodičov
  • DC techniky v rýchlom slede (I-V, P-E, impulzy) s frekvenciou vzorkovania do 1 MS/s
  • AC techniky analýzy frekvenčnej odozvy (FRA) zahŕňajú multisínusovú FFT, harmonickú a intermodulačnú analýzu
  • zariadenia vhodné na charakterizáciu OLED (Organic Light Emitting Diode), dielektrík alebo polovodičov
  • merania v časovej oblasti a AC testy sa môžu vykonávať postupne s okamžitým prepínaním, čo umožňuje použiť jednosmerné a impulzné priebehy na aktiváciu nosičov náboja a následnú analýzu pomocou EIS
  • štyri pomocné kanály na integráciu synchronizovaných meraní pomocou optických, mechanických alebo iných prevodníkov
  • vysoké frekvenčné rozlíšenie na charakterizáciu rezonancie
  • PC softvér XM-studio s pripravenými šablónami a pohodlným ovládaním od spustenia testu cez analýzu údajov až po generovanie správy
   - ovládanie testov vrátane meraní EIS, admitancie, permitivity alebo kapacity
   - rad možností analýzy údajov, ako je fitovanie krivky, vyhodnotenie FF (Fill Factor), odhad parametrov (R, C, L, Warburg ...)
   - teplotné testy plne integrované do softvéru XM-studio s podporou pripojenia kryostatov, rúr a držiakov vzoriek
  • dostupnosť príslušenstva (zosilňovač, Sample Holder, Cryostat ...), kompatibilita s kontaktnými stanicami na testovanie polovodičov

  Súbory na stiahnutie a odkazy

  Potrebujete poradiť?

  Zavolajte nám na číslo +420 325 610 123 a požiadajte špecialistu v tejto oblasti.