ModuLab XM ECS Electrochemical Test System

  • elektrochemický testovací systém
  • konfigurovateľná platforma pre elektrochemické aplikácie, ako je meranie impedancie v rozsahu μΩ, napr. pre batérie alebo palivové články, alebo naopak pre presnú charakterizáciu koróznych vrstiev s vysokou impedanciou
  • široká škála techník zahŕňa CV, CC-CV nabíjanie/vybíjanie, SW (Square-Wave) voltampérometriu, diferenciálnu pulznú voltampérometriu, lineárnu sweep voltampérometriu a ekvivalentné potenciometrické techniky
  • presná AC charakterizácia vďaka vysokému prevzorkovaniu generovania kriviek pre FRA (Frequency Response Analyses) zahŕňa merania impedancie, admitancie, permitivity/kapacity, elektrického modulu, Mott-Schottkyho analýzy a ďalšie
  • výber testu, riadenie merania a zobrazenie výsledkov sa riadi intuitívnym PC SW XM-studio
  • zariadenia ModuLab vo verzii XM ECS (Xtreme Measurement Electrochemical Test System) je určená na elektrochemický výskum, ale možno ju rozšíriť aj na materiálový výskum alebo fotovoltické merania
  • záruka: 2 roky
  SOLARTRON ANALYTICAL
  Ďalšie parametre
  Cena na vyžiadanie
  Kat. č: ModuLabXMECS.w
  Dostupnosť na vyžiadanie

  Výberu nezodpovedá žiadna položka.

  Parametre a špecifikácia

  Rozsah napätia (compliance/polarization)

  ±8 V (PSTAT)
  ±30 V (HV30)
  ±100 V (HV100)
  ±20 V (HV30/HV100 + POSILŇOVAČ 2A)

  Rozlíšenie napätia (RE) 1 μV (PSTAT)
  1,25 μV (HV30/HV100)
  Rozsah prúdu

  ±300 mA (PSTAT)
  ±200 mA (HV30)
  ±100 mA (HV100)
  ±2 A (POSILŇOVAČ 2A)

  Rozlíšenie prúdu (WE)

  1,5 pA (PSTAT/HV30/HV100/BOOSTER 2A)
  0,15 fA (FEMTO AMMETER)

  Vzorkovacia frekvencia

  1 MS/s (PSTAT)
  40 MS/s (FRA 300 kHz / FRA 1 MHz)

  Maximálna frekvencia generovania vzoriek

  64 MS/s (PSTAT)

  Rozsah frekvenčnej analýzy 10 μHz až 300 kHz (FRA 300 kHz)
  10 μHz až 1 MHz (FRA 1 MHz)
  • režimy pripojenia dvoch, troch alebo štyroch vodičov
  • izolované (floating) meranie
  • veľký rozsah merania impedancie
  • riadiace moduly:
   - XM PSTAT 1 MS/s - na analýzu v časovej oblasti (XM PSTAT AUX - výber štyroch pomocných napäťových kanálov)
   - XM FRA 1 MHz / FRA 300 kHz - na AC meranie (EIS)
  • Slave moduly na úpravu parametrov signálu:
   - XM MHV30 / HV100 - možnosti vysokého napätia (30 V / 100 V)
   - XM FEMTO AMMETER - možnosť nízkeho prúdu
   - XM BOOSTER 2A - možnosť vysokého prúdu (2 A)
  • viackanálový systém je možné nakonfigurovať v kombinácii so súpravou na výskum materiálov alebo fotovoltaiky, pričom súčasné merania na kanáloch je možné ovládať každý samostatne
  • moduly sú typu "plug and play"
  • SW XM-studio
   - umožňuje vytvárať automatické sekvencie analýzy v časovej oblasti a AC techniky
   - ponúka celý rad možností analýzy údajov, ako napríklad fitovanie kriviek získaných z ekvivalentných schém
  • multisínová analýza FFT urýchľuje test vykonávaný v celom frekvenčnom pásme
  • harmonická intermodulačná analýza
  • dostupnosť príslušenstva (Corrosion/Tait/Flat Cell, High Power Boosters...)

  Súbory na stiahnutie a odkazy

  Potrebujete poradiť?

  Zavolajte nám na číslo +420 325 610 123 a požiadajte špecialistu v tejto oblasti.