ModuLab XM MTS Materials Test System

  • systém na testovanie materiálov
  • konfigurovateľná platforma na testovanie vysokých odporov a impedancií, ako sú dielektriká a izolačné materiály, alebo naopak na testovanie vysoko vodivých materiálov
  • ponúka analýzu v časovej (DC) aj frekvenčnej (AC) oblasti
  • výber testu, riadenie merania a zobrazenie výsledkov sa riadi intuitívnym PC SW XM-studio
  • zariadenia ModuLab vo verzii XM ECS (Xtreme Measurement Electrochemical Test System) je určená na výskum materiálov, ale možno ju rozšíriť aj na elektrochemické alebo fotoelektrochemické experimenty
  • záruka: 2 roky
  Solartron Analytical
  Ďalšie parametre
  Cena na vyžiadanie
  Kat. č: ModuLabXMMTS.w
  dostupnosť na vyžiadanie

  Výberu nezodpovedá žiadna položka.

  Parametre a špecifikácia

  Max. veľkosť meranej impedancie >100 TΩ (MAT + MHV100 + MFA + MREF)
  Min. veľkosť meranej impedancie 10 μΩ (MAT +MBST 2 A + MREF)
  Max. rozsah napätia

  ±8 V (MAT)
  ±100 V (MHV100)

  Max. rozlíšenie výstupného napätia

  400 μV (≥ 3 V, MAT)
  150 μV (< 3 V, MAT)

  Max. prúdový rozsah

  ±100 mA (MAT)
  ± 2 A (MBST 2 A)

  Maximálne prúdové rozlíšenie

  1,5 pA (MAT)
  0,15 fA (MFA)

  Vzorkovacia frekvencia

  1 MS/s (MAT)
  40 MS/s (MFRA)

  Maximálna frekvencia generovania vzoriek 64 MS/s (MAT)
  Rozsah frekvenčnej analýzy 10 μHz až 1MHz (MFRA)
  • režimy dvoj- alebo štvorvodičového merania
  • prístroj v spojení so softvérom pre PC umožňuje generovať automatické sekvencie DC a AC techník:
   • I-V merania na charakterizáciu elektronických a dielektrických materiálov
   • P-E merania (polarizácia/elektrické pole) na charakterizáciu feroelektrických materiálov
   • vysokorýchlostné pulzné merania pre elektronické a dielektrické materiály
   • testy s krokovou a plynulou (analógovou) rampou
   • vyhodnotenie impedancie, admitancie, permitivity/kapacity elektrického modulu
   • C-V merania (kapacita v závislosti od DC napätia), Mott-Schottkyho analýza
  • riadiace moduly:
   • XM MAT 1 MHz - na analýzu v časovej oblasti
   • XM MFRA 1MHz - na meranie striedavého prúdu
  • Slave moduly na úpravu parametrov signálu:
   • XM MHV100 - možnosť vysokého napätia (100 V)
   • XM MFA - možnosť nízkeho prúdu
   • XM MREF - modul na zvýšenie presnosti analýzy striedavého prúdu
   • XM MBST 2A - možnosť vysokého prúdu (2 A)
  • viackanálový systém možno nakonfigurovať aj v kombinácii s elektrochemickou zostavou, pričom súbežné merania na kanáloch možno ovládať samostatne
  • moduly sú typu "plug and play"
  • SW XM-studio ponúka celý rad možností analýzy údajov, ako je fitovanie krivky, vyhodnotenie FF (Fill Factor)
  • multisínová analýza FFT urýchľuje test vykonávaný v celom frekvenčnom pásme
  • harmonická intermodulačná analýza
  • dostupnosť príslušenstva (Sample Holder, Cryostat...)

  Súbory na stiahnutie a odkazy

  Potrebujete poradiť?

  Zavolajte nám na číslo +420 325 610 123 a požiadajte špecialistu v tejto oblasti.