Potrebujete poradiť?

Zavolajte nám na číslo +420 325 610 123 a požiadajte špecialistu v tejto oblasti.

SINUS Messtechnik

SINUS Messtechnik

Spoločnosť SINUS Messtechnik je renomovaným výrobcom meracích prístrojov a systémov pre akustiku a vibrácie. Okrem širokého sortimentu meracích prístrojov ponúka výrobca aj softvérové vybavenie na akustickú/vibračnú analýzu podľa viacerých noriem, napr. na analýzu hluku vo vonkajšom prostredí, monitorovanie verejných vystúpení, vibrácie budov, vnútornú akustiku, celú oblasť akustiky a vibrácií pôsobiacich na ľudský organizmus alebo napr. hluk a vibrácie spôsobené prechádzajúcimi vozidlami.

www.sinu s-leipzig.de

SINUS Messtechnik
  • 5 položiek