SolarLab XM Photoelectrochemical Test System

  • SolarLab XM obsahuje potenciostat, analyzátor frekvenčnej odozvy (FRA) a fotoelektrochemický modul
  • primárne je určený na výskum solárnych článkov a fotovoltaiky (Perovskite Solar Cell, Dye Sensitized Solar Cell)
  • prístroj možno použiť aj na vývoj fotoelektrochemických systémov vo viditeľnom spektre (napr. fotodegradácia vody oxidom železa)
  • patrí do rodiny kompaktných prístrojov Apps-XM (Application specific eXtreme Measurement) založených na technológiách pokročilej platformy Modulab XM
  • záruka: 2 roky
  Solartron Analytical
  Ďalšie parametre
  Cena na vyžiadanie
  Kat. č: SolarLab XM.w
  dostupnosť na vyžiadanie

  Výberu nezodpovedá žiadna položka.

  Parametre a špecifikácia

  OPTIKA:
  Rozsah vlnových dĺžok 350 nm - 1100 nm
  Rozsah intenzity 6 dekád (s ND filtrom)
  Maximálna divergencia lúča
  Max. priemer lúča (veľkosť bunky) 1 cm
  Max. budiaci prúd LED 10 A
  Max. frekvencia budenia LED (IMPS a IMVS) 250 kHz
  Potenciostat (PSTAT 1 MS/s):
  Napäťový rozsah (compliance / polarization) ±8 V
  Rozlíšenie napätia (RE) 1 μV
  Rozsah prúdu ±300 mA
  Rozlíšenie prúdu (WE) 1,5 pA
  Analyzátor frekvenčnej odozvy (FRA 1 MHz):
  Maximálna vzorkovacia frekvencia 40 MS/s
  Rozsah frekvenčnej analýzy 10 μHz až 1 MHz
  • základom zostavy je karta PhotoEchem, ktorá pracuje so zostavou Optical Bench vrátane LED zdroja svetla, filtrov, šošoviek, rozdeľovača lúča 50:50, fotodetektora, držiaka vzorky
  • rýchly Si fotodetektor so siedmimi stupňami zosilnenia a meraniami v rozsahu 6 dekád intenzity svetla
  • rad techník merania vo frekvenčnej a časovej oblasti (IMPS, IMVS, Impedance, PhotoVoltage Decay, Charge Extraction, I-V)
  • automatická analýza na výpočet efektívnych difúznych koeficientov a životnosti elektrónov
  • k dispozícii je aj kompletný súbor elektrochemických techník (cyklická voltampérometria, chrono metódy, galvanické impedančné metódy a striedavá voltampérometria)
  • vynikajúce parametre analýzy frekvenčnej odozvy (FRA) vrátane harmonickej analýzy a multisínusových techník
  • dvoj-, troj- alebo štvorvodičové obvody potenciostatu so štyrmi pomocnými kanálmi, ktoré umožňujú 12-vodičové merania DC/impedancie (charakterizácia anódy/katódy atď.)
  • PC SW XM-studio s pripravenými šablónami a pohodlným ovládaním od začiatku testu cez analýzu údajov až po vytvorenie správy
  • vynikajúca tepelný management svetelných zdrojov zabezpečujúca ich dlhodobú stabilitu
  • k dispozícii je široká škála monochromatických LED s vysokým jasom
  • možnosť IPCE (Incident Photon to Current Efficiency)
  • k dispozícii je ďalšie príslušenstvo (Power Booster, Corrosion Cell, Flat Cell, Rotator)

  Súbory na stiahnutie a odkazy

  Potrebujete poradiť?

  Zavolajte nám na číslo +420 325 610 123 a požiadajte špecialistu v tejto oblasti.